Fundusze unijne

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo uczestniczy w projekcie Akademia Menedżera Innowacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo w dniu 03 listopada 2020 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Internacjonalizacja firmy SORIMEX poprzez rozwój działalności eksportowej.

Cel projektu: Celem projektu jest promocja marki SORIMEX oraz oferty produktowej firmy na arenie międzynarodowej.

Planowane efekty: Zwiększenie rozpoznawalności firmy na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie konkurencyjności marki Spółki poprzez pozyskanie nowych partnerów biznesowych.

 

Wartość projektu: 278.542,00 PLN netto
Wkład Funduszy Europejskich: 167.125,20 PLN netto

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo w dniu 15 maja 2018 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego przez firmę Sorimex z Torunia sposobem na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w ramach struktury przedsiębiorstwa SORIMEX.

Planowane efekty: Centrum B+R będzie prowadzić systematyczne prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których, do oferty firmy trafiać będą nowe, udoskonalone oraz innowacyjne produkty.

 Wartość projektu: 897.050,00 PLN netto
Wkład Funduszy Europejskich: 403.672,50 PLN netto