CENTRUM WIEDZY

SarS-CoV-2 to wirus z rodziny koronawirusów. Obecnie, możemy wyróżnić 6 gatunków, które bezpośrednio wywołują infekcję u ludzi. O ile cztery szczepy wywołują zaledwie łagodne objawy przeziębienia, o tyle w przypadku dwóch pozostałych szczepów: SARS-CoV oraz MERS-CoV, wskaźnik śmiertelności jest wysoki.
SARS-CoV-2 podobnie, jak SARS, jest wirusem zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej. W ciężkim przebiegu powoduje obustronne śródmiąższowe zapalenie płuc, niewydolność oddechową i zgon.

Światowa Organizacja Zdrowia akredytowała jeden rodzaj badań, pozwalających na zdiagnozowanie wirusa u chorych. Jest to badanie metodą PCR, polegające na wyodrębnieniu sekwencji DNA, powielenie jej i porównanie z tzw. Starterem, czyli sekwencją genów charakterystyczną dla wirusa SARS-CoV-2. Jest to specjalistyczne, kosztowne badanie możliwe do wykonania wyłącznie we wyspecjalizowanym laboratorium o odpowiednim stopniu. Jednocześnie wynik uzyskany w badaniu jest maksymalnie wiarygodny.

Badania przesiewowe mają na celu powszechną diagnostykę określonej grupy ryzyka, która pozwoli na szybką izolację osób chorych i wczesne leczenie. Badania wykazują, że w przypadku koronawirusa, wcześnie podjęte leczenie pozwala na łagodny i bezpieczny przebieg choroby.

Najbardziej powszechnym typem testów, są testy imunochromatyczne, które w krótkim czasie (10-30 minut) pozwalają potwierdzić obecność antygenów wirusowych. Do przeprowadzenia badania pobiera się próbkę krwi pełnej.

W przypadku wirusa SARS-CoV-2, we krwi wykrywana jest obecność przeciwciał klasy IgG oraz IgM na obecność antygenu 2019-nCoV.

Zarówno czułość (85%) jak i swoistość (96%) tej metody, jest zadowalająco wysoka. Oczywiście, testy przesiewowe są mniej wiarygodne diagnostycznie niż PCR, równocześnie jednak są dużo prostsze w wykonaniu, nie wymagają dostępu do specjalistycznego sprzętu, jak również wykwalifikowanego personelu. Ogromną zaletą jest również bardzo krótki czas oczekiwania na wynik, oraz fakt, że testy te do prawidłowego odczytu, nie wymagają użycia analizatora.

Okres inkubacji wirusa trwa maksymalnie 14 dni od zakażenia. W tym czasie powinny pojawić objawy, takie jak bardzo wysoka gorączka, suchy kaszel etc. U niektórych osób zaobserwowano bezobjawowy przebieg choroby. Test przesiewowy najlepiej wykonać w 10-14 dniu zakażenia/kwarantanny.

Wyniki testy można odczytać wizualnie (nie potrzeba analizatora). Instrukcja używania za pomocą schematów pokazuje w jaki sposób czytać test a także, jaki wynik uznaje się za pozytywny/negatywny/nieważny

 

Jeżeli test okaże się pozytywny, należy niezwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, który pełni jednocześnie funkcję jednostki zakaźnej i przyjmuje osoby z podejrzeniem koronawirusa.