Firma

Misja i wartości SORIMEX

Nasza Misja

Będąc ekspertem i partnerem, dostarczamy bezpieczne, wysokiej jakości rozwiązania i wyroby medyczne wspierające ochronę zdrowia i życia ludzkiego. 

Chcemy być liderem w dziedzinie medycyny, zapewniając naszym klientom bezpieczne, skuteczne i niezawodne rozwiązania, które znacząco wpływają na poprawę jakości życia i zdrowia ludzkiego. 

Przez wiele lat nasza firma stawiała zawsze na jakość, niezawodność i bezpieczeństwo w produkcji swoich wyrobów. Naszą misją jest kontynuowanie tej tradycji, stale poszukując doskonalących rozwiązań, które pomogą w poprawie zdrowia i życia ludzkiego. 

Jesteśmy dumnymi ekspertami w naszych dziedzinach i dążymy do ścisłej współpracy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i dostarczyć im najlepsze możliwe rozwiązania. Nasza misja nie ogranicza się tylko do sprzedaży produktów medycznych, ale również do zapewnienia wsparcia i edukacji, aby nasi klienci mogli jak najlepiej korzystać z naszych produktów i osiągać jak największe korzyści dla swoich pacjentów i społeczności. 

Razem, jako zespół, działamy na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, łącząc nasze poświęcenie, pasję i wiedzę, aby tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich. 

Wartości ogólnofirmowe

W naszej firmie przywiązujemy dużą wagę do określonych wartości, które są fundamentem naszych działań. Każdy pracownik, niezależnie od stanowiska, powinien być świadomy i stosować je w swojej bieżącej pracy, aby tworzyć pozytywną atmosferę pracy i zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług. Oto nasze główne wartości ogólnofirmowe: 

 

SZACUNEK  

 • komunikujemy się w transparentny sposób unikając niedomówień 

 • otwarcie wyrażamy swoje poglądy z pozytywnymi intencjami i zachowaniem kultury wypowiedzi 

 • akceptujemy prawo do odmiennych zdań i przekonań 

 • jesteśmy otwarci na przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnych 

 • czas własny oraz innych traktujemy jako cenny zasób 

 • dajemy sobie i innym zgodę na popełnianie błędu 

 

DOTRZYMYWANIE OBIETNIC

 • jesteśmy spójni w komunikacji i działaniu 

 • bierzemy odpowiedzialność za swoje deklaracje i działania 

 

RZETELNOŚĆ

 • ustalenia z naszymi klientami są dla nas priorytetem 

 • robimy co w naszej mocy, aby sprostać oczekiwaniom klientów 

 • w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi uczciwość jest dla nas newralgiczna 

 • jesteśmy gwarantem spełniania obietnic wewnątrz i na zewnątrz organizacji 

 • dbamy o przyjazną atmosferę i szukamy rozwiązań prowadzących do win-win  

 

ZAANGAŻOWANIE

 • w codziennej pracy wychodzimy z inicjatywą wykorzystując wszystkie swoje umiejętności i kompetencje 

 • cechuje nas proaktwność – przewidujemy i szukamy rozwiązań na doskonalenie naszego miejsca pracy 

 

EFEKTYWNOŚĆ

 • poszukujemy alternatywnych rozwiązań usprawniających naszą firmę 

 • dbamy o czas i posiadane zasoby podczas wdrażania zmian doskonalących  

 

KREATYWNOŚĆ

 • w swoich działaniach wychodzimy poza schematy 

 • jesteśmy otwarci na nowe 

 • potrafimy patrzeć z różnych perspektyw na te same sprawy 

 

Jesteśmy zespołem i wierzymy w siłę współpracy. Działając razem, osiągamy więcej. Zachęcamy do dzielenia się wiedzą, wspierania się nawzajem i budowania pozytywnych relacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, w którym każdy pracownik czuje się zaangażowany w realizację wspólnego celu. 

Te wartości stanowią podstawę naszej firmy i przewodzą nam w codziennych działaniach. Wszyscy pracownicy powinni być ambasadorami tych wartości i dążyć do ich promowania we wszystkim, co robimy. Dzięki temu tworzymy silną i zintegrowaną organizację, która dba o ochronę zdrowia i życia ludzkiego.