Unia Europejska forbes fairplay tuv
PL | EN

Czujniki SpO2

Czujnik SpO2 jest urządzeniem medycznym, które pośrednio (nieinwazyjnie) kontroluje poziom saturacji krwi pacjenta oraz następujące zmiany w objętości krwi w skórze. Czujniki SpO2 podłączane są do wieloparametrowego monitora pacjenta. W efekcie pobieranych i przesyłanych przez czujnik sygnałów, na monitorze tym wyświetlane są m.in. informacje dotyczące poziomu natlenienia oraz tętna pacjenta.

Czujnik SpO2 jest przydatny w każdym otoczeniu, w którym natlenienie pacjenta jest niestabilne, w tym:

  • tam, gdzie wymagany jest stały nadzór nad czynnościami życiowymi pacjenta,
  • w miejscu przeprowadzania zabiegów z udziałem anestezjologa,
  • na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Dzięki łatwości użycia i zdolności do zapewnienia ciągłej i natychmiastowej informacji o stopniu saturacji, czujniki SpO2 mają istotne znaczenie w medycynie ratunkowej. Są również niezwykle przydatne w przypadku pacjentów z problemami układu oddechowego lub serca (zwłaszcza POChP) oraz do diagnostyki niektórych zaburzeń snu takich jak bezdech i hypopnea.

Nasze czujniki pozwalają na dokonanie nieinwazyjnego pomiaru stopnia wysycenia krwi tlenem. Różnorodna oferta modeli umożliwia dopasowanie czujnika do wieku pacjenta, jego wagi czy miejsca aplikacji wyrobu. Szeroki zakres stosowanych wtyków pozwala odpowiednio dobrać czujnik do większości występujących na rynku monitorów. Czujniki SpO2 występują w dwóch głównych typach: jednokrotnego i wielokrotnego użycia.

Czujniki SpO2 jednokrotnego użycia

Mogą być stosowane wielokrotnie, ale z zastrzeżeniem użycia go u jednego pacjenta podczas jego pobytu w szpitalu. Wykorzystanie do produkcji tych czujników miękkiej pianki i flaneli oraz mocowania w postaci rzepu lub łagodnej powierzchni klejącej zwiększa komfort pacjenta. Ze względu na swoje walory użytkowe stosowane są często w neonatologii, pediatrii, geriatrii oraz u pacjentów z oparzeniami.

Czujniki SpO2 wielokrotnego użycia

Dzięki wysokiej trwałości i odpowiedniej konstrukcji mogą być czyszczone, dezynfekowane i sterylizowane za pomocą standardowych procedur szpitalnych. Czynności te pozwalają na stosowanie ich przez długi okres czasu, wielokrotnie u różnych pacjentów, co pozwala na obniżenie jednostkowych kosztów pomiaru.