Unia Europejska forbes fairplay tuv
PL | EN

Pomiar temperatury ciała pacjenta

Pomiar temperatury jest czynnością niezwykle istotną ze względów medycznych, ponieważ większości chorób towarzyszą zmiany temperatury ciała. Pomiar temperatury jest najprostszym, a jednocześnie najbardziej wiarygodnym badaniem diagnostycznym.

Zestawy do pomiaru temperatury pacjenta składają się z:

 • urządzenia monitorującego,
 • podłączonego do niego czujnika temperatury,
 • oraz opcjonalnego kabla pełniącego funkcje przedłużacza.

Zestawy te wykorzystuje się do ciągłego monitorowania:

 • wahań temperatury skóry poszczególnych części ciała,
 • wahań temperatury skóry będących skutkiem wykonywanych zabiegów,
 • wpływu otoczenia na temperaturę skóry.

Mają zastosowanie w wielu obszarach klinicznych, m.in.:

 • w miejscu przeprowadzania zabiegów z udziałem anestezjologa,
 • na salach operacyjnych,
 • oddziałach pooperacyjnych,
 • oddziałach neonatologicznych,
 • OIOM.

Czujniki temperatury

Nasze czujniki pozwalają na nieinwazyjne monitorowanie temperatury pacjentów. Nie wymagają kalibracji przed użyciem i dzięki temu pomiar wykonywany jest natychmiast po ich zaaplikowaniu. Posiadane w ofercie różnorodne modele umożliwiają dopasowanie czujnika do wieku pacjenta, jego wagi czy też miejsca aplikacji wyrobu.

Czujniki temperatury jednokrotnego użycia są przeznaczone do stosowania u jednego pacjenta w czasie jego pobytu w szpitalu. Zmniejsza to ryzyko zakażenia krzyżowego i infekcji zgodnie z zasadą: jeden czujnik = jeden pacjent. Wyprodukowane zostały z antyalergicznych materiałów, w celu zminimalizowania podrażnień i zwiększenia komfortu używania.

Czujniki temperatury wielokrotnego użycia dzięki wysokiej trwałości i odpowiedniej konstrukcji mogą być czyszczone, dezynfekowane i sterylizowane za pomocą standardowych procedur szpitalnych. Czujnik temperatury może być stosowany wielokrotnie w trakcie przewidywanego okresu życia wyrobu u różnych pacjentów, co pozwala na obniżenie jednostkowych kosztów pomiaru.

Kable przedłużające do czujników temperatury

Stosowane są w celu przedłużenia toru przesyłu sygnału pomiędzy czujnikiem a urządzeniem monitorującym. Zwiększają komfort pracy, szczególnie przy czujnikach z krótszym przewodem. Specjalna, elastyczna i trwała konstrukcja kabla przedłużającego pozwala na długą, bezawaryjną pracę.

 

Załączone pliki: