Unia Europejska forbes fairplay tuv
PL | EN

Dofinansowanie UE

 

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo w dniu 15 maja 2018 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego przez firmę Sorimex z Torunia sposobem na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.
Cel projektu: Przedmiotem projektu jest stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w ramach struktury przedsiębiorstwa SORIMEX.
Planowane efekty: Centrum B+R będzie prowadzić systematyczne prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których, do oferty firmy trafiać będą nowe, udoskonalone oraz innowacyjne produkty.
Wartość projektu: 897.050,00 PLN netto
Wkład Funduszy Europejskich: 403.672,50 PLN netto
 

Fundusze europejskie


 


  

Dear Sir or Madam,

We are pleased to announce that on 15 May 2018 our company signed a contract for co-financing a project co-financed from the European Regional Development Fund.
 
Project title: Establishment of a research and development center by Sorimex from Toruń as a way to increase the company's innovation.
 
Objective of the project: The object of the project is to create a research and development base within the structure of the SORIMEX company.
Planned effects: The R & D Center will conduct systematic research and development, as a result of which new, improved and innovative products will be offered to the company.

Project value: PLN 897.050.00 net
Contribution of European Funds: PLN 403,672.50 net

 

Fundusze europejskie

Znajdź