Elektrody EKG

sprawdź także FAQ - Żele do badań

Produkujemy elektrody do badań kardiologicznych w tym do badań diagnostycznych, monitorowania, badań krótko i długoterminowych, wysiłkowych, holterowskich, spoczynkowych a także diagnostyki w promieniach RTG.

Główna różnica to konstrukcja elektrody EKG. Elektrody przeznaczone do badań holterowskich mają nacięcie służące do stabilnego umocowania przewodów łączących elektrody z urządzeniem holterowskim a także ich powierzchnia jest większa niż dla standardowych elektrod. badanie holterowskie trwa minimum 24 godziny, przy zachowaniu pełnej aktywności fizycznej badanego – stabilne mocowanie jest gwarancją prawidłowego zapisu sygnału EKG.

Tak. Elektroda radioprzezierna to elektroda niewidoczna w promieniach RTG, co w konsekwencji pozwala na stosowanie jej zarówno podczas prześwietlenia jak i po nim [brak konieczności wymiany elektrod].W naszej ofercie znaleźć można:

  • elektrodę jednorazowego użytku EK-S 45 PSG RT – zalecaną dla dorosłych
  • elektrodę jednorazowego użytku EK-S 30 PSG RT – zalecaną dla dzieci
  • elektrodę noworodkową z przewodem EK-1/23 WpHG/2j-L50/RTG – zalecaną do zastosowania podczas badań RTG noworodków.

Ze względu na żel wyróżniamy elektrody z żelem stałym i żelem ciekłym oraz hydrożelem.

Elektrody z żelem ciekłym zalecane są w ratownictwie medycznym [szybkie odbieranie sygnałów], elektrody z hydrożelem stosowane są przy delikatnej i wrażliwej skórze noworodka.

Żel ciekły przeznaczony jest w celu szybkiego uzyskania sygnału EKG, nawet jeśli przygotowanie skóry przed aplikacją elektrody przeprowadzone zostało w nieodpowiedni sposób. Elektrody z żelem ciekłym są idealnym wyborem dla procedur krótkoterminowych, np. badań w karetkach pogotowia.

Tak, taka możliwość istnieje, jednakże zarezerwowana jest ona dla indywidualnych rozwiązań dla naszych klientów (wyroby w ramach umowy OEM) lub dla klientów którzy deklarują zakup odpowiednio dużej liczby wyrobów.
Produkcja elektrod w innym kształcie niż obecnie znajdujące się w ofercie wymaga przygotowania odpowiednich narzędzi produkcyjnych oraz nakładów inwestycyjnych.

Dla elektrod EKG jednorazowego użytku są to 24 miesiące od daty produkcji, dla elektrod wielokrotnego użytku – 5 lat

Zgodnie z warunkami przechowywania określonymi w instrukcji użycia i przechowywania oraz powtórnie przypomnianymi na opakowaniach jednostkowych: „W przypadku gdy w torebce, po jej otwarciu pozostaną niewykorzystane elektrody, torebkę należy szczelnie zamknąć poprzez kilkukrotne złożenie jej krawędzi a elektrody zużyć w przeciągu kilku kolejnych dni.”

Tak, elektrody te na opakowaniu mają wskazanie do stosowania w rezonansie magnetycznym

Kompletem są 4 sztuki [w różnych kolorach] i takie też jest najmniejsze opakowanie sprzedażowe.

Bierzemy pod uwagę następujące wymagania dotyczące:

  • materiału bazowego
  • rodzaju żelu przewodzącego
  • oczekiwanego kształtu
  • branding
  • sposobu konfekcjonowania / pakowania