Mankiety NIBP

Nie, mankiety NIBP oferowane przez nas nie posiadają latexu. Odpowiednie oznaczenie w postaci symbolu znajduje się na etykiecie opakowania jednostkowego oraz na samym wyrobie.

Tak, mankiety NIBP wielokrotnego użytku zaleca się dezynfekować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji używania i przechowywania. więcej

Tak, mankiety NIBP jednokrotnego użycia produkowane są z włókniny.

Tak. „Dętka” to inna nazwa wewnętrznego, wyjmowanego worka napełnianego podczas badania powietrzem. W naszej symbolice są to mankiety NIBP oznaczone jako MSWZ lub MDWZ

Na oddziałach neonatalnych oraz na OIOM-ie.

Jest to inne określenie używane dla włókniny.