Zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez SORIMEX sp. z o.o. sp.k. zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez SORIMEX sp. z o.o. sp.k. zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.)

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione